debug1214

USB\Vid_19D2&Pid_2000
ACPI\ACPI0003\2&DABA3FF&0
ACPI\DLL0466\4&17759A7F&0
ACPI\FIXEDBUTTON\2&DABA3FF&0
ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_37\_0
ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_37\_1
ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_37\_2
ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_37\_3
ACPI\PNP0000\4&17759A7F&0
ACPI\PNP0100\4&17759A7F&0
ACPI\PNP0103\3&11583659&0
ACPI\PNP0200\4&17759A7F&0
ACPI\PNP0303\4&17759A7F&0
ACPI\PNP0800\4&17759A7F&0
ACPI\PNP0A08\0
ACPI\PNP0B00\4&17759A7F&0
ACPI\PNP0C01\1
ACPI\PNP0C01\1C7
ACPI\PNP0C01\A
ACPI\PNP0C02\10
ACPI\PNP0C02\E11
ACPI\PNP0C04\4&17759A7F&0
ACPI\PNP0C0A\1
ACPI\PNP0C0C\AA
ACPI\PNP0C0D\2&DABA3FF&0
ACPI\PNP0C0E\2&DABA3FF&0
ACPI\PNP0C14\0
ACPI\THERMALZONE\THM_
ACPI_HAL\PNP0C08\0
DISPLAY\AUO183C\5&204A3759&0&00000110&01&00
DISPLAY\DEFAULT_MONITOR\5&204A3759&0&00000100&01&00
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7605&SUBSYS_10280466&REV_1001\4&354DFAB1&0&0001
HID\VID_093A&PID_2510\7&FBB1166&0&0000
IDE\CDROMHL-DT-ST_DVD+-RW_GT32N__________________A201____\584B42485332354B303220372020202020202020
IDE\DISKST9500325AS_____________________________D005DEM1\5&DE0B967&0&0.0.0
ISAPNP\READDATAPORT\0
PCI\VEN_1002&DEV_68E1&SUBSYS_04661028&REV_00\4&2A7D5098&0&0008
PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_00101028&REV_01\4&1D521A10&0&00E1
PCI\VEN_1969&DEV_2062&SUBSYS_04661028&REV_C1\4&DBAB9B0&0&00E2
PCI\VEN_8086&DEV_0044&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&00
PCI\VEN_8086&DEV_0045&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&08
PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_00000000&REV_A5\3&11583659&0&F0
PCI\VEN_8086&DEV_3B0B&SUBSYS_00000000&REV_05\3&11583659&0&F8
PCI\VEN_8086&DEV_3B2D&SUBSYS_04661028&REV_05\3&11583659&0&FD
PCI\VEN_8086&DEV_3B2E&SUBSYS_04661028&REV_05\3&11583659&0&FA
PCI\VEN_8086&DEV_3B30&SUBSYS_04661028&REV_05\3&11583659&0&FB
PCI\VEN_8086&DEV_3B34&SUBSYS_04661028&REV_05\3&11583659&0&E8
PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&SUBSYS_04661028&REV_05\3&11583659&0&D0
PCI\VEN_8086&DEV_3B42&SUBSYS_00000000&REV_05\3&11583659&0&E0
PCI\VEN_8086&DEV_3B44&SUBSYS_00000000&REV_05\3&11583659&0&E1
PCI\VEN_8086&DEV_3B46&SUBSYS_00000000&REV_05\3&11583659&0&E2
PCI\VEN_8086&DEV_3B4A&SUBSYS_00000000&REV_05\3&11583659&0&E4
PCI\VEN_8086&DEV_3B56&SUBSYS_04661028&REV_05\3&11583659&0&D8
PCI\VEN_8086&DEV_3B64&SUBSYS_04661028&REV_06\3&11583659&0&B0
PCIIDE\IDECHANNEL\4&114176D7&0&0
PCIIDE\IDECHANNEL\4&114176D7&0&1
PCIIDE\IDECHANNEL\4&1379CA29&0&0
PCIIDE\IDECHANNEL\4&1379CA29&0&1
ROOT\ACPI_HAL\0000
ROOT\COMPOSITE_BATTERY\0000
ROOT\DISPLAY\0000
ROOT\DISPLAY\0001
ROOT\DMIO\0000
ROOT\FTDISK\0000
ROOT\LEGACY_AFD\0000
ROOT\LEGACY_BEEP\0000
ROOT\LEGACY_CPUZ132\0000
ROOT\LEGACY_DMBOOT\0000
ROOT\LEGACY_DMLOAD\0000
ROOT\LEGACY_EIW\0000
ROOT\LEGACY_FIPS\0000
ROOT\LEGACY_GPC\0000
ROOT\LEGACY_HCMON\0000
ROOT\LEGACY_HTTP\0000
ROOT\LEGACY_IPNAT\0000
ROOT\LEGACY_IPSEC\0000
ROOT\LEGACY_KSECDD\0000
ROOT\LEGACY_MNMDD\0000
ROOT\LEGACY_MOUNTMGR\0000
ROOT\LEGACY_NAVENG\0000
ROOT\LEGACY_NAVEX15\0000
ROOT\LEGACY_NDIS\0000
ROOT\LEGACY_NDISTAPI\0

debug1214的相关文档搜索

相关文档
上海11选5走势 极速赛车公式软件 丰亿彩票计划群 上海11选5走势 广西快3计划 彩吧彩票计划群 极速赛车是杀大赔小吗 极速赛车开奖直播网 极速赛车直播 188彩票计划群